14.4 C
Segarcea Vale
joi, aprilie 18, 2024 15:30 PM

Bine ați venit pe site-ul Primăriei!

Fiți la curent cu cele mai noi proiectele în desfășurare în localitatea noastră!

Bine ați venit pe site-ul Primăriei!

Fiți la curent cu cele mai noi proiectele în desfășurare în localitatea noastră!

Bine ați venit pe site-ul Primăriei!

Fiți la curent cu cele mai noi proiectele în desfășurare în localitatea noastră!

Bobe Mihael

Primar

Data nașterii: 24.11.1969
Telefon: 0787892281

Experiență profesională

1978 – 1992 – Subinginer, șef de atelier mecanic N.P.K. 2, Combinatul Chimic Turnu Magurele

1992 – 1993 – Șef atelier U.V.C.P.

1993 – 1994 – Șef de lucrări  T.M.U.C.

1994 – 2004 – Administrator SC FAM.PROD.COM.SRL

2004 – 2008 – viceprimar al comunei Segarcea-Vale

2008 – prezent – primar al comunei Segarcea–Vale

Educație și formare

1969 – 1974  Liceul industrial de chimie Turnu Măgurele

1975 – 1978  Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic București

Obiectivele primarului

 • Finalizarea lucrărilor la Modernizare Școală Gimnazială comuna Segarcea Vale, sat Segarcea Vale, județul Teleorman
 • Extindere rețelei de alimentare cu apă în satele Segarcea Vale și Olteanca, județul Teleorman
 • Canalizare în comuna Segarcea – Vale, județul Teleorman
 • Asfaltarea drumurilor sătești
 • Rețea de alimentare cu gaz metan
 • Construirea unui pod nou peste râpă din satul Olteanca, județul Teleorman
 • Reabilitare cămin cultural, comuna Segarcea-Vale

Atribuțiile primarului

Articolul 155 DIN OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

   (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

 1. a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
 2. b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
  c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;
  d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;
  e) alte atributii stabilite prin lege.
     (2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
 3. a) indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil;
  b) indeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
  c) indeplineste alte atributii stabilite prin lege.
     (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
 4. a) prezinta consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale in conditiile legii;
  b) participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora;
  c) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
  d) elaboreaza, in urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
    (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
 5. a) exercita functia de ordonator principal de credite;
  b) intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele prevazute de lege;
  c) prezinta consiliului local informari periodice privind executia bugetara, in conditiile legii;
  d) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
  e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
     (5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:

   a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
   b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
  c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 alin. (6) si (7);
   d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 129 alin. (6) si (7), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
   e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
  f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
   g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative, ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularitatii, legalitatii si de indeplinire a cerintelor tehnice;
  h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
   (6) Primarul desemneaza functionarii publici anume imputerniciti sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (7) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene.
   (8) Numirea conducatorilor institutiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, in conditiile partii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, dupa caz.

Raport de activitate Primar

Stai Conectat

16,985FaniÎmi place

VREMEA

Segarcea Vale
cer fragmentat
14.4 ° C
14.4 °
14.4 °
48 %
10.2kmh
81 %
joi
14 °
vin
16 °
sâm
17 °
Dum
20 °
lun
16 °